CON NGƯỜI

Niềm Tin Việt quan niệm nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn tập trung tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để tối đa hóa năng suất và hiệu quả làm việc. Niềm Tin Việt luôn tạo điều kiện và môi trường để nhân viên học hỏi và phát triển bản thân, có thái độ tận tụy và hành động có trách nhiệm với công việc, đối tác và cộng đồng.

Nguồn nhân lực của Niềm Tin Việt được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo nâng cao theo yêu cầu chuyên môn cụ thể của đối tác trong các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, bảo hiểm, viễn thông, ngân hàng… Các khách hàng lớn và trung thành của Niềm Tin Việt luôn cảm thấy rất hài lòng với đội ngũ nhân viên của tại đây. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận và sử dụng trang thiết bị hiện đại cũng là một thế mạnh để củng cố cam kết của Niềm Tin Việt về chất lượng dịch vụ, trách nhiệm và tiến độ trong mọi dự án.

TỔ CHỨC

Tại Niềm Tin Việt, chúng tôi quan niệm văn hóa công ty là sự kết hợp giữa nhận thức tổ chức, phong cách làm việc, sự tương tác giữa các thành viên với nhau cũng như đối với các đối tác của công. Niềm Tin Việt hiểu sâu sắc và cho rằng một công ty có nền tảng văn hóa lành mạnh là yếu tố cần thiết để tạo ra môi trường làm việc đoàn kết, chia sẻ, sáng tạo và hiệu quả. Từ đó, là động lực thúc đẩy sự thành công của công ty qua niềm tin của các thành viên trong công ty với nhau, với đối tác, góp phần xây dựng niềm tin vào doanh nghiệp Việt Nam.

Văn hóa của Niềm Tin Việt được xây dựng từ những giá trị cơ bản bao gồm niềm tin vào giá trị cốt lõi của công ty, tinh thần làm việc tập thể, sự chia sẻ và ước muốn vươn lên để tạo nên một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

  • Nhân viên được đào tạo nâng cao thường xuyên theo yêu cầu của công việc cụ thể.
  • Nhân viên được khen thưởng và kỷ luật công bằng cho những cố gắng nỗ lực và thành tích trong công việc.
  • Công ty ghi nhận và đảm bảo thành tích tích lũy của nhân viên để thực hiện các chính sách nhân sự phù hợp.